Tiedote: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat kysyvät Fimean alueellistamisen etenemisestä

Seppo Julkaisut

Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat kysyvät Fimean alueellistamisen etenemisestä

Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat Markku Rossi, Elsi Katainen ja Seppo Kääriäinen ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallitukselle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistamisen etenemisestä. Kansanedustajat ovat huolissaan Fimean toimintojen Kuopioon siirtämisen hitaudesta ja epäilevät hallituksen vesittävän sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk) vuonna 2009 tekemää alueellistamispäätöstä.

Fimean toimintojen aloittamisesta Kuopiossa on kulunut jo yli viisi vuotta ja alkuperäinen siirtymäaika umpeutui elokuussa 2014. Tästä huolimatta Kuopiossa työskentelee vasta noin 60  fimealaista, kun esimerkiksi Helsingissä vahvuus on yli 160 työntekijää. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok) päätti lokakuussa 2011 lykätä siirtymäajan takarajaa vuoden 2018 loppuun asti, jolloin Kuopion toimipaikan tulisi olla henkilömäärältään selvästi muita suurempi. Nykyisellä etenemistahdilla tuokaan päätös ei ole toteutumassa, keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat huomauttavat.

Kansanedustajien mielestä hidas eteneminen johtuu poliittisen tahtotilan ja johtajuuden puutteesta. Rossi, Katainen ja Kääriäinen katsovat, ettei hallituksen aiempia päätöksiä ole viety eteenpäin ja toimeenpantu asianmukaisesti ja riittävällä jämäkkyydellä.

Kansanedustajat ihmettelevät myös aiemman sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon sekä Fimean ylijohtajan Sinikka Rajaniemen lausuntoja, joiden mukaan virat siirtyvät paperilla Kuopioon, mutta töitä tehdään Helsingistä käsin. Pohjoissavolaiset edustajat pitävät tätä venkoiluna, jolla hämärretään sitä missä Fimean toimintoja ja virkatöitä tosiasiallisesti toteutetaan.

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan osoittama kirjallinen selvityspyyntö ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Asianomaisen ministerin on vastattava kirjalliseen kysymykseen kirjallisesti viimeistään 21 päivän kuluessa kysymyksen toimittamisesta valtioneuvostoon.

Elsi Katainen, Seppo Kääriäinen ja Markku Rossi