Töllötin-lehti, 23.8.2018, Etuja Valvotaan ajassa

Seppo Julkaisut

 

Keskustelu seutukuntamme Ylä-Savon edunvalvonnasta ponnahtaa pintaan säännöllisin väliajoin.

 

Mikko Paanasen taannoinen hyvin jäsennelty mielipidekirjoitus Iisalmen Sanomissa yläsavolaisesta edunvalvonnasta kirvoitti keskustelun. Mikko ehdotti ”omaa” edunvalvojaa.

 

Ylä-Savon Talousalueen Liiton toiminta lakkasi vuosia sitten kuntien väliseen eripuraan. Taustalla vaikutti myös historian rasitteita. Oli kränää henkilökemioissakin. Epäluottamus kuntien välillä oli suurempi kuin luottamus. Menemättä yksityiskohtiin; Talousliiton jatkon osalta olisi voitu toimia muutenkin kuin lopettamalla se tykkänään. Mutta menneet ovat menneitä.

 

Liiton historia sotien jälkeisiltä ajoilta on ollut merkittävä. Saavutukset puhuvat puolestaan. Ylä-Savon seutukunta oli vuosikymmeniä sarjansa ykkösiä ja valtakunnallisestikin hieno esimerkki seutukuntayhteistyössä. Ne tulokset kantavat tänäkin päivänä.

 

Talousalueen liiton vaikuttajilla Hakkarais-Veikosta ja Pennas-Joukosta alkaen oli toimivat suhteet henkilötasolla valtakunnan päättäjiin, ministeriöihin, yrityksiin ja etujärjestöihin. Jouko voisi kertoa niistä yhteyksistä paljonkin.

 

Olihan siinä edunvalvonnassa himpun verran myös reviiriajattelua: Alapitkä oli rajana. Puolia pidettiin niin politiikassa kuin lehtien levikkitaistossa. Voimaa tuli kilpailusta, jopa lievästä vastakkainasettelusta.

 

Järjestäytynyt yläsavolainen edunvalvonta ei kuitenkaan ole loppunut Ylä-Savon Talousalueen Liiton toiminnan lopahtamiseen. Toimiihan alueellamme tänäkin päivänä useita yhteistyöorganisaatioita muusta edunvalvonnasta puhumattakaan.

 

Ylä-Savo on ollut viime kuukausina julkisuudessa erittäin myönteisissä merkeissä. Se on käyttökelpoista pääomaa. Yritysten menestys on pantu merkille merkille Helsingin mahtimediaa myöten.

 

Menestys ei ole syntynyt itsestään. Sen takana on yritysten oma taito, mutta osaltaan myös julkisen vallan suora ja välillinen tuki on auttanut menestykseen.

 

Edunvalvonta on tehokasta silloin kun syntyy tuloksia ilman suurta julkista hälinää.   Yäsavolaisestakin vaikuttamisesta vain murto- osa putkahtaa esille julkisuudessa esimerkiksi median kertomana. Edunvalvonta-asioita voi ja pitääkin hoitaa ainakin tilanteen niin vaatiessa myös ilman julkisuutta ja pisteidenkeruuyrityksiä. Edunvalvonta sinällään ei ole salaseurameininkiä.

 

Edunvalvonnassa ilmapiirin vaaliminen on tärkeää: ei pidä rypeä taka-iskuissa, joita väistämättä tulee, vaan on haettava vauhtia saavutuksista ja yhteistyötahdosta. Syyttelyillä ei pitkälle pötkitä.

 

Paanas-Mikon juttu oli aiheellinen. Tuskinpa tarvitaan uusia organisaatioita edunvalvontaan. Mutta kuntien vastuujakoon perustuva verkostomainen edunvalvonta voisi olla uusi etenemistie.

 

Iisalmi, joka on seutukaupunkien kärkeä, voisi ottaa vastuuta tähän aikaan sopivan toimintamallin rakentelusta yhdessä naapurikuntien ja sidosryhmien kanssa. Edunvalvontaakin tehdään ajassa.

 

Seppo Kääriäinen

Ministeri. Kansanedustaja.