Savon Sanomat/Karjalainen/ Parlamentista 17.10.2018, Itärata

Seppo Julkaisut

 

 Liikenneministeri Anne Berner on päättänyt selvityttää nopeiden Itärata- yhteyksien yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kysymyksessä on Helsinki – Seutula/Vantaa- Porvoo – Kouvola- yhteys ja siitä Kuopioon ja Joensuuhun. Yhteys Pietariin nopeutuisi uudesta linjauksesta.

 

Julkisuudessa on lobattu aktiivisesti Helsinki- Tampere- ja Helsinki- Turku yhteyden nopeuttamista. Puhutaan tunnin radoista.

 

Itärata toteutuessaan lyhentäisi tunnilla junamatkaa pääkaupungin ja Kuopion sekä Joensuun välillä.

 

Itärata on itäsuomalaisten maakuntien yhteinen hanke. On saavutettu jo paljon, kun itärataa selvitellään samassa yhteydessä Tampereen ja Turun ratojen kanssa. Kysymys on isoista kansallisista liikenneinfrapäätöksistä.

 

Hallitusneuvotteluissa ratkaistaan myös maakuntien kannalta tärkeimmät hankkeet. Niin se on myös ensi keväänä eduskuntavaalien jälkeen.

 

Merkittävimmät teollisuus- ja liikennehankkeet ovat viime vuosina painottuneet etelä-ja länsi- Suomeen. Lounais- ja länsirannikko ovat sijaintinsa perusteella tietysti edullisia investoinneille. Elinkeinopolitiikka ja väyläratkaisut liittyvät toisiinsa.

 

Suomen taloudellinen, poliittinen ja korporatiivinen valta – niin kuin väestökin – on keskittynyt etelään, lounaaseen ja länteen. Sillä on seurauksensa.

 

Etelän ja lännen menestyminen on tärkeää koko Suomelle. Myös me itäsuomalaiset tuemme naapureiden menestystä, sillä se on lopulta yhteistä.

 

Kullakin maakunnalla on luontainen vahva tehtävänsä kansantaloudessa, teollisuus- ja aluepolitiikassa sekä turvallisuuden näkökulmasta.

 

Rikkaat uusiutuvat luonnonvarat, niiden hoito ja jalostaminen tasa-arvoa ja turvallisuutta unohtamatta puoltavat Itä- Suomen merkittäviä liikenneinfraratkaisuja. Tässä jos missä täytyy muistaa, että ei ole mitään järkeä asetella maakuntia vastakkain.

 

Ministeri Bernerin itärataselvitys juuri nyt on tärkeä.  Se vahvistaa uskoa Itä- Suomen tulevaisuuteen. Toivottavasti se antaa myös Kymenlaakson päättäjille pitävät perusteet ottaa kantaa Itäradan puolesta. Se on kansallinen kysymys.

 

Ensi kevään hallitusneuvottelujen liikenne- ja väyläratkaisuihin kohdistuu kovia paineita. Toivottavasti uusi hallitus katsoo vastuullisessa hengessä koko Suomea.

 

Seppo Kääriäinen

Ministeri. Kansanedustaja.