Töllötin-lehti 18.10.2018, Jokamiehenoikeus

Seppo Julkaisut

 

Suomen Latu kampanjoi jokamiehenoikeuksia Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Yle markkinoi kampanjaa näyttävästi.

 

 

Herääkin kysymys, miksi metsänomistajat on unohdettu. Heitä on 600 000. Ylen olisi pitänyt hoitaa kampanjaansa huolellisemmin. Ei ole ihme, että metsänomistajien unohtamisesta on noussut mökä.

 

Museoviraston tehtäviin kuuluu kulttuuriperintöasioiden valmistelu. Sen julkisuuteen kertoman tiedon mukaan vireillä on kaksi hanketta: suomalainen saunakulttuuri ja kaustislainen viulunsoittotaito. Jos hakemus kulttuuriperintölistalle lähtee, se on Opetus- ja kulttuuriministeriön käsissä.

 

Jokamiehenoikeus on melko ainutlaatuinen käytäntö maailmassa; meillä se oikeus on kuten Ruotsissakin. Tiheästi asutussa Keski- Euroopassa ihmetellään suomalaista jokamiehenoikeutta.

 

Jokamiehenoikeus on meillä historiallinen vanha maan tapa. Luonnossa liikkuminen ja luonnon antimien hyödyntäminen on loppujen lopuksi tarkoin säännelty, ohjattu ja rajoitettukin. Jokamiehenoikeus edellyttää siivoa ja vastuullista käyttäytymistä.

 

Terve järki sanoo, mikä käy ja mikä ei. Esimerkiksi kotirauha kuuluu asiaan. Ei voi liikkua jokamiehenoikeuden perusteella missä tahansa ja tehdä mitä tahansa.

 

Kolmisenkymmentä lakia säätelee jokamiehenoikeuksia.  Vanhin laki on vuodelta 1889 oleva rikoslaki. No, toki valtaosa luonnossa liikkumista säätelevistä määräyksistä on viime vuosikymmeniltä.

 

Marjat ja sienet vetävät meitä metsiin.  Metsän antimia pitäisi kerätä paljon nykyistä enemmän. Luontokokemuksilla on tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja mielialoihin.

 

Olennaista on, että jokamiehenoikeudet pysyvät alkuperäisissä tarkoituksissa ja rajoissa. Niiden rikkominen nostattaa kovankin periaatteellisen keskustelun.

 

Jos jokamiehenoikeuksia käytetään väärin, se murentaa niiden hyväksyttävyyttä, toimipa väärin suomalainen tai ulkomaalainen.

 

Mahdollinen kiinteistövero metsiin nostattaisi varmuudella vastarintaa jokamiehenoikeuksiin. Jos maa- ja metsätalousmaan kiinteistövero nousisi vakavaan keskusteluun, joka on vaalien alla mahdollista, silloin ruvetaan puhumaan myös jokamiehenoikeuksien rajoittamisesta tai poistamisesta. Ei niin saisi käydä.

 

Näyttää muutoinkin siltä, että metsäkeskustelu Suomessa kiihtyy vastakkainasettelun merkeissä. Ilmaston lämpeneminen on siinä taustalla. Toivotaan, että vireä ja monipuolinen metsäkeskustelu pysyy asiallisuuden, tutkimustiedon ja terveen järjen puitteissa.

 

Se on vaan niin, että Suomi elää hyvin hoidetuista ja väkevästi kasvavista metsistään. Niillä myös pelastamme elämän edellytykset tuleville polville.

 

Seppo Kääriäinen

Ministeri. Kansanedustaja.